Udviklingscoach

GDPR Privatlivspolitik for udviklingscoach.dk

Introduktion

For at kunne levere coaching-, rekrutterings- eller outplacement-ydelser er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik beskriver hvilke data, vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Hvis du blot benytter vores hjemmeside, henviser vi til vores cookie- og privatlivspolitik, hvor du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, samt hvordan vi sikrer behandlingen af dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige på info@udviklingscoach.dk

Dataansvarlig

Udviklingscoach – Solvænget 11 8541 Skødstrup. (CVR-nummer 39361531)

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du, eller en virksomhed, har leveret til os i forbindelse med tilmelding til et af vores forløb/sessioner og laver herunder referater af samtaler

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser såfremt betaler er en virksomhed eller offentlig institution, leve op til dansk lovgivning, og for at kunne levere effektive karrierecoachingsforløb og rekrutteringsprocesser.

Behandling af data som deltager/kunde i et outplacementforløb eller en rekrutteringsproces sker på baggrund af indhentet samtykke.

Udviklingscoach.dk har valgt en dansk virksomhed (nordicway) som hostingpartner, der skal sikre korrekt opbevaring af data.

Særligt for Outplacement

Data leveres via kunden (virksomheden) via mail, eller ved at du som deltager/kunde selv tilmelder dig. Data uploades i vores interne database hostet hos nordicway .6 måneder efter endt forløb anonymiseres data, så de ikke længere kan henføres til konkrete personer, men så vi stadigt kan levere en samlet statistik på resultaterne til kunden.

Dialog med din coach via mails slettes efter 6 mdr.

Efter dit forløb kan vi bede dig om at afgive en anmeldelse af din oplevelse hos os på Trustpilot. Vi videregiver ikke dine oplysninger til Trustpilot. Trustpilot indsamler selv dine oplysninger, og er således selvstændig dataansvarlig herfor, såfremt du vælger at skrive en anmeldelse af os på deres hjemmeside.

Er du i outplacementforløb, kan vi også bede dig udfylde en profiltest. Når du afgiver dit samtykke, accepterer du at ville gennemføre denne test.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillelige rettigheder:

Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

Retten til at få dine personoplysninger slettet.

Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres ved henvendelse til vores persondataansvarlige. Henvendelse kan ske på mail: info@udviklingscoach.dk.

Hvis du ikke er enig i den måde, hvorpå udviklingscoach.dk behandler dine persondata, kan du sende din indsigelse til info@udviklingscoach.dk.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af deres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes i sikkerhedskopier).

Medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats at rette oplysninger, gør vi dette uden omkostninger. Vi bestræber os på at vedligeholde vores systemer på en måde, der beskytter fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Det betyder blandt andet, at vi tager back-up/sikkerhedskopi af vores system. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores systemer, slettes de fra brugerfladen, men ikke fra sikkerhedskopien.

Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K. https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Så snart personoplysningerne ikke længere har nogen relevans for opgaven, de er blevet indsamlet til, slettes de.

For rekrutteringsforløb opbevares data 6 måneder efter endt rekrutteringsproces, som svarer til kundens garantiperiode, med henblik på at kunne besvare spørgsmål fra kunden eller bringe andre kandidater i spil, i tilfælde af at garantien udløses.

For karrierecoaching gælder det 6 måneder efter afsluttet forløb af hensyn til at kunne besvare eventuelle spørgsmål fra betalende kunde til forløbet.

I visse tilfælde vil der blive foretaget en anonymisering i stedet for en sletning, da vi opbevarer resultater fra evalueringer af hensyn til at kunne levere en samlet statistik på udbyttet af forløbet til kunden. Personoplysningerne er i disse tilfælde fuldt anonymiseret og dermed ikke længere personhenførbare.

Faktureringsoplysninger opbevares i 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Særligt vedr. følsomme oplysninger og CPR-nummer

Ifølge lovgivningen er der særlige regler for behandling og opbevaring af oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger med helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Vi noterer ingen af ovenstående følsomme oplysninger, medmindre det har betydning for dine sessioner. Oplysningerne registreres uden angivelse af evt. diagnoser.

Da vores system ikke kan håndtere den nødvendig logning, når informationer tilgås, må digital kommunikation ikke indeholde helbredsmæssige oplysninger.

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personoplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Udviklingscoach.dk. Undtagelsen er i disse tre tilfælde:

Med dit samtykke

Vi kan videregive personoplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Udviklingscoach.dk, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af personoplysninger.

Til ekstern behandling

Vi kan opbevare personoplysninger hos betroede samarbejdspartnere, hvor der altid er indgået databehandleraftale indeholdende konkrete instrukser. De behandler data, baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores persondatapolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed.

Af juridiske årsager

Vi kan videregive personoplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for udviklingscoach.dk, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysninger er nødvendig for at:

Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Holde udviklingscoach.dk fri fra skade, vores aktionær eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele visse typer anonymiserede oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan effekter fordeler sig.

Modtagere af dine oplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for medarbejdere i udviklingscoach.dk, som er underlagt tavshedspligt, eller for autoriserede medarbejdere hos underleverandører som ligeledes er underlagt tavshedspligt gennem databehandleraftaler.

I rekrutteringssammenhænge sender vi et link til den ansættende virksomhed med dine personoplysninger, herunder cv, ansøgning og testresultat, hvis vi vurderer, at du er et relevant match til den givne stilling. Når du søger en stilling, giver du også samtykke til, at vi må dele dine oplysninger med den ansættende virksomhed (kunden).

I karrierecoachingsforløb udarbejdes statusser til (kunden) om resultaterne af rådgivningen, fremmøde og konkrete aftaler mm.

Aftale- og fortrolighedsforholdet mellem udviklingscoach.dk og leverandører, som vi benytter i behandlingen af persondata, er altid reguleret af en databehandleraftale.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overvåger ny lovgivning på datasikkerhedsområdet og regulerer vores praksis og politikker i henhold til ændringer. Når vi modtager formelle skriftlige indsigelser, kontakter vi afsenderen for at følge op. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse indsigelser, om f.eks. overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med den pågældende person.

Persondata, der behandles ved coaching

Modtages ved tilmelding:

Fødselsdato eller CPR-nummer (til brug ved fakturering og ved opgaver, der er udlagt ved myndighed)

Navn

Adresse

Kontaktoplysninger (mail og/eller telefonnummer)

Uddybende information fra kunden sendt ved tilmeldingen

Udviklingscoach.dk kan i tilfælde af aftaleindgåelse med virksomhed eller offentlig myndighed indsamle følgende typer af persondata:

A-kasse (ved myndighedsopgaver, hvor A-kasse-oplysninger bruges til at aftale fælles samtaler)

Uddannelse, erhvervserfaringer og andre informationer i CV’et

Referater af møder med aftaler om aktiviteter

Fremmødehistorik

Oplysninger om virksomheder kontaktet i forløbet

Aftaler om job, løntilskud eller virksomhedspraktik

Persondata, der behandles ved Rekruttering

Modtages ved, at stilling søges (herunder også CV-database):

Mailadresse

Navn

Adresse

Land

Køn

Telefonnummer

Uddannelses- og erhvervserfaring

Udviklingscoach.dk indsamler følgende typer af persondata:

Uddybende oplysninger om uddannelse og erfaring

Testoplysninger

Referenceoplysninger

Persondata, der behandles ved Outplacement

Modtages ved tilmelding enten fra kunden eller dig selv:

Mailadresse

Navn

Adresse

Fødselsdato

Telefonnummer

Stilling

Udviklingscoach.dk indsamler følgende typer af persondata:

Uddybende oplysninger om uddannelse og erfaring

Testoplysninger

Referenceoplysninger

Uddannelse

Erhvervserfaringer og andre informationer i CV’et

Referater af møder med aftaler om aktiviteter

Fremmødehistorik

Oplysninger om virksomheder kontaktet i forløbet

Aftaler om job, løntilskud eller virksomhedspraktik

Persondata, der behandles ved Online jobsøgningsforløb

Modtages ved tilmelding:

Fødselsdagsdato

Navn

Adresse

Kontaktoplysninger (mail og/eller telefonnummer)

Uddybende information fra kunden sendt ved tilmeldingen

Udviklingscoach.dk indsamler følgende typer af persondata:

A-kasse (ved myndighedsopgaver, hvor A-kasse-oplysninger bruges til at aftale fælles samtaler)

Uddannelse, erhvervserfaringer og andre informationer i CV’et

Referater af møder med aftaler om aktiviteter

Fremmødehistorik

Oplysninger om virksomheder kontaktet i forløbet

Aftaler om job, løntilskud eller virksomhedspraktik

Persondata, der behandles ved Jobtrack

Modtages ved tilmelding enten fra kunden eller dig selv:

Mailadresse

Navn

Adresse

Fødselsdato

Telefonnummer

Stilling

Udviklingscoach.dk indsamler følgende typer af persondata:

Uddybende oplysninger om uddannelse og erfaring

Testoplysninger

Referenceoplysninger

Uddannelse

Erhvervserfaringer og andre informationer i CV’et

Referater af møder med aftaler om aktiviteter

Fremmødehistorik

Oplysninger om virksomheder kontaktet i forløbet

Aftaler om job, løntilskud eller virksomhedspraktik

Ændring

Vores privatlivspolitik ændrer sig fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle begrænsninger af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde. (For visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail.)