COACH MED STOR INDSIGT

Jeg er certificeret coach fra Danish Coach Academy Grow2 ved Aarhus. Ud over at være selvstændig coach er jeg også pædagogisk leder i DII Skærgården samt ansat ved KarriereCoach, på freelancebasis. Det teoretiske fundament og værktøjskassen er sammensat af redskaber, der skaber de største og bedste resultater af coachingens formål. Der tages udgangspunkt i ICFs 8 kernekompetencer for professionel coaching. GROW2 er styrkebaseret coaching med fundament i teorier fra systemisk- og kognitiv tænkning, NLP, nyere hjerne-og motivationsforskning, EQ og positiv psykologi.

Jeg har efterhånden stor erfaring i coaching og ledelse.
Det spænder fra individuel personlig coaching til eksempelvis teamcoaching.

Jeg har valgt at følge ICFs retningslinjer om etik.
Læs mere om ICF her.
https://coachingfederation.org/

En pdf-fil om deres retningslinjer for etik kan læses her :
https://www.icfdanmark.dk/wp-content/uploads/icf-etiske-regler-okt20-endelig-godkendt-170521.pdf

HVAD HAR JEG I RYGSÆKKEN AF UDDANNELSE UDOVER CERTIFICERET COACH :

Cubion
Grad
Diplomuddannelse i offentlig ledelse
Studieretning
Kommunikation
Karakter
Diplom

Rambøll
Grad
Diplomuddannelse i offentlig ledelse
Studieretning
Kommunikation
Karakter
Diplom

Rambøll
Grad
Diplomuddannelse i offentlig ledelse
Studieretning
Personaleledelse
Karakter
Diplom

Cubion
Grad
Diplomuddannelse i offentlig ledelse
Studieretning
Det personlig lederskab
Karakter
Diplom

Esbjerg Seminarium
Grad
Bachelorgrad
Studieretning
Marte Meo

Uddannet som Pædagog
Med særlig fordybelse i arbejdet med Marte Meo Metoden.
Arbejde med børn og familier med sociale og emotionelle vanskeligheder – omsorgssvigt.

Marte Meo betyder ‘ved egen kraft’. Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne.

Portraet 4 udviklingscoach