TAG DET NÆSTE SKRIDT

Hvem støtter DIG?

Har du nogen at drøfte dine udfordringer som leder med, som hjælper dig til faglig og personlig udvikling og afklaring?

Ledelsesrollen er for mange ensom, og alt for mange ledere går selv med meget komplekse udfordringer i en travl hverdag, hvor de samtidig skal stå til rådighed som sparringspartnere for deres medarbejdere.

Det kan være både udmattende og stressende, og tære på de ressourcer og den arbejdsglæde som er afgørende for den gode ledelse.

Ledercoaching giver dig nye perspektiver og klarhed over dine grundlæggende værdier, så du kan opnå bedre resultater i lederrollen. Du får hjælp til at udvikle dine generelle lederkompetencer og mulighed for at bryde med fastlåste mønstre.

Som leder står du ofte overfor udfordringer, som du på grund af din position ikke har mulighed for at drøfte med andre. Derfor kan det være fordelagtigt med et coachingforløb, hvor du kan drøfte dine problemstillinger med en professionel sparringspartner.

Der kan være mange forskellige årsager til at søge coaching, men oftest er der et ønske om, at noget skal være anderledes og bedre.

Hvad er ledercoaching?

Ledercoaching er en særlig samtaleform, hvor fokus er 100% på dine mål eller udfordringer.
Som leder kan du stå meget alene med dilemmaer, prioriteringer, eller beslutninger du skal træffe.

​En samtale med en coach, som er trænet til at være katalysator, aktiv lytter, sparringspartner og konstruktiv med- og modspiller kan være en uvurderlig hjælp og støtte.

Ledercoaching er for alle ledere, der ønsker at undersøge et problem, et dilemma, et mål eller en udfordring. Skulle du som leder, være stressramt, har du i stedet brug for stresscoaching.

ledercoaching udviklingscoach
Portraet 6 udviklingscoach

Jeg tilbyder dig kvalitetsbevidst og inspirerende ledercoaching, som kan skabe målrettet forandring fremadrettet – både for dig selv og dine ansatte. Mærkbare forandringer, som kan forbedre dig og dine præstationer som leder på flere niveauer.

Du får et professionelt udviklingsforløb, der sætter dig i en kreativ innovationsprocess, som udvikler og maksimerer dine personlige og faglige kompetencer. En kvalitetsbevidst investering til dig, der gerne vil gå forrest.

Du modtager coaching der er baseret på den nyeste viden, inden for positiv psykologi, styrkebaseret ledelse og kognitiv videnskab, på en konstruktiv, målrettet måde.

De fleste ledere udfordres dagligt på tid i forhold til mængden af opgaver.

Det kan have den følgevirkning, at der heller ikke er nok tid til den enkelte medarbejder.

Professionel ledercoaching giver dig redskaberne til, at reflektere bedre over dig selv, din personlige lederstil samt dine arbejdsgange eller arbejdsmønstre, så du fremadrettet kan prioritere bedre – både i forhold til dine egne ansvarsområder samt på vegne af dine medarbejdere.

En investering som hurtigt udmønter sig i bedre trivsel, et højere kvalitetsniveau og øget livskvalitet på arbejdet og privat.

Kontakt mig for en uforpligtende snak.

Bedste hilsner

Judith