Arbejder I i teams i jeres virksomhed, kan teamcoaching, være et fantastisk redskab til positive forandringer og forbedret trivsel. Teamets produktivitet og samarbejdsevne kan forbedres ved, at der stilles skarpt på medlemmernes individuelle styrker og svagheder.

Team- og relationscoaching giver teamet en fælles forståelse, læring og udvikling, så teamet bliver mere handlekraftig og lettere når de ønskede mål. Det handler helt grundlæggende om, at skabe en bedre Vi-forståelse, frem for at fastholde en fastlåst jeg-forståelse.

Eksempler på udfordringer :

I er kørt fast i processen og mangler den indsigt, der kan give jer en klar udsigt. Jeres team er splittet, eller kolleger er udsat for mobning, og I kan ikke overskue, hvordan I skal løse konflikten.

Jeg kan hjælpe jer

Teamcoaching er ikke rådgivning.

Via coachende tilgang hjælper jeg teamet med at få fokus på hvad der står i vejen for løsningen eller en konstruktiv proces.

Langt de fleste teams er yderst kompetente og rummer selv en løsning på de udfordringer, de står i. Teamet er bare ikke i stand til at få øje på løsningen.

Som teamcoach hjælper jeg teamet med at se, hvad det er, som forhindrer en løsning eller en konstruktiv proces. Når forhindringerne er identificerede, kan teamet arbejde med at belyse problemet og endelig designe den rette løsning selv.

Ved brug af mig sikres I ejerskab til egen proces og egne ideer. I har selv løst problemet, og i fremtiden vil I være bedre rustede til at håndtere lignende udfordringer.

Jeg kan blandt andet hjælpe med :

At udvikle en gruppe til et high-performance team.

At sætte gang i udviklingen, så I kan løse opgaven selv.

At sikre at respekten findes eller genfindes.

At få teamet til at samarbejde bedre.

At finde andre vinkler på en fastlåst problematik.

At udfordre jer til at tænke nyt og anderledes.

At gennemskue, hvad det er, som blokerer processen – og komme videre derfra.

Kontakt mig for en uforpligtende snak.

Bedste hilsner

Judith